โปรโมชั่น

ชุดติดตั้งกล้องวงจรปิด HILOOK 4CH.
ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล

ชุดติดตั้งกล้องวงจรปิด HILOOK 8CH.
ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล

ชุดติดตั้งกล้องวงจรปิด HILOOK 16CH.
ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล