ประตูดิจิตอล

บริษัทจำหน่ายและติดตั้งประตูดิจิตอล

ล็อคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปิดล็อกอัตโนมัติทุกครั้ง และใช้ระบบสแกนนิ้วมือ คีย์การ์ด หรือการกดรหัสผ่านในการปลดล็อคแทนการใช้กุญแจแบบเก่า

Digital Door Lock JD3210 Black

14,900.- 5,900.-

Digital Door Lock F07 WIFI SLIDING

14,900.- 5,900.-

Digital Door Lock Molilock F09K

6,900.-

Digital Door Lock CAT EYE

10,900.-

Digital Door Lock JD3210 Silver

5,900.-

Digital Door Lock F06-3D Face Scan

9,900.-

Digital Door Lock K511

7,900.-

Digital Door Lock R6-5

13,900.- 6,900.-

Digital Door Lock K-9

12,900.-

Digital Door Lock JD3210

5,900.-

Digital Door Lock KAADAS K-20F

25,900.- 17,900.-

Digital Door Lock KAADAS X

17,900.-