กล้องวงจรปิด

บริษัทจำหน่ายและติดตั้งกล้อง ระบบ IP camera และ Analog Camera

กล้องวงจรปิดระบบ Analog Camera

กล้อง Analog คือ กล้องที่ใช้สายสัญญาณแบบโคแอคเชียล หรือ สายRG เป็นอุปกรณ์นำสัญญาณ จากตัวกล้อง CCTV เข้าสู่เครื่องบันทึกภาพ DVR และจำเป็นต้องใช้สายไฟเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวกล้องทุกตัว กล้องอนาล็อกสามารถติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าอาคารขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง นอกจากนี้ยังเป็นกล้องที่มีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมีฟังชั่นที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

HiLook Analog ชุดติดตั้ง 2MP

เริ่มต้น 14,900.-

UNV Analog ชุดติดตั้ง 2MP

เริ่มต้น 13,000.-

กล้องวงจรปิด IP camera

กล้อง IP คือ  กล้องวงจรปิดมีระบบ web sever ภายในตัว กล้องไอพีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลถึงอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีความละเอียดสูง ทำให้ภาพมีความเสถียรมาก IP Camera จะมีหมายเลข IP Address ที่ชัดเจนเพื่อระบุตัวตนในการแสดงภาพ และต้องอาศัยสายชนิด LAN หรือ CAT5 มาเป็นตัวต่อเชื่อมต่อ หรือบางรุ่นอาจใช้เป็นแบบไร้สายได้ ซึ่งปัจจุบัน กล้องIP จะเป็นที่ต้องการมากสำหรับผู้ที่ป้องกันขโมย และต้องการรักษาความปลอดภัย

HiLook IP Camera ชุดติดตั้ง 2MP

เริ่มต้น 17,500.-

UNV IP Camera ชุดติดตั้ง 2MP

เริ่มต้น 17,500.-

ความแตกต่างระหว่าง IP camera Vs Analog Camera

กล้อง Analog จะเป็นกล้องที่มีฟังชั่นพื้นฐาน ราคาถูกเข้าถึงง่าย ติดตั้งง่ายและไม่ค่อยมีปัญหา เพราะถูกพัฒนามามาก แต่กล้อง Analog ไม่สามารถรองรับการส่งสัญญาณในระยะไกล ๆ ได้ และจะต้องทำการ Update หน้าเครื่องเท่านั้น

กล้อง IP จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่มีความชัดมากเพราะไม่มีสัญญาณรบกวนเข้ามาในภาพ สามารถตรวจจับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ชัดเจน ฟังชั่นก็จะมีความทันสมัยมากกว่า กล้อง IP จะมีความปลอดภัยสูงมากเนื่องจากจะ backup ข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถ Update Firmware ใหม่ ๆ ได้อยู่เสมอ