ระบบเน็ตเวิร์ค

บริษัทรับวาง และดูแลระบบเน็ตเวิร์ค

ระบบเน็ตเวิร์ค เป็นระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป สามารถเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ รวมถึงการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกันได้ โดยมีการกำหนดที่อยู่ (Address) ซึ่งก็คือ IP ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อให้การรับและส่งข้อมูลสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยง่าย