โซล่าเซลล์

บริษัทจำหน่ายและติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

โซลาร์เซล คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์นั้นเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที และสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งพลังงานสะอาด ไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3KW ไฟฟ้า 1 เฟส

130,000.-

5KW ไฟฟ้า 1 เฟส

 185,000.-

5KW ไฟฟ้า 3 เฟส

 195,000.-

10KW ไฟฟ้า 3 เฟส

 325,000.-

20KW ไฟฟ้า 3 เฟส

750,000.-

30KW ไฟฟ้า 3 เฟส

 1,015,000.-