ไม้กั้นรถยนต์

บริษัทจำหน่ายและติดตั้ง ไม้กั้นรถยนต์ สงวนสิทธิ์เข้า-ออก เฉพาะบุคคล

ไม้กั้นรถยนต์ เป็นการควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์ โดยมีแบบ RFID ที่เป็นระยะใกล้ สามารถที่อ่านบัตรได้เพียง 5-10 เซนติเมตร จึงทำให้ระบบนี้ราคาถูกที่สุด ผู้ใช้งานจำเป็นต้องขับรถเข้าไปเทียบหัวอ่าน ลดกระจกลง เพื่อนำบัตรไปทาบที่หัวอ่านจึงจะสามารถสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ได้

และแบบBluetooth การควบคุมจะใช้เครื่องอ่านบัตรระยะไกล 3-5 เมตร ทำให้ขับรถผ่านเข้าได้โดยไม่ต้องเปิดกระจกรถเพื่อนำบัตรมาอ่านที่เครื่องอ่านระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ในการผ่านเข้าออกจากบัตรประจำที่อยู่ในรถจากระยะไกล เมื่อสิทธิ์ในการผ่านเข้าถูกต้องจะไม้กั้นรถจะเปิดขึ้นและปิดลงเองเมื่อรถขับผ่านโดยอัตโนมัติ